#loei

Rain season endings

X100V · f/2.0 · 1/20000 · iso 320 · 23 mm

Rainy

X100V · f/3.6 · 1/3200 · iso 640 · 23 mm

Buying dates

X100V · f/4.0 · 1/350 · iso 640 · 23 mm

Buying dates

X100V · f/5.0 · 1/480 · iso 640 · 23 mm

Buying dates

X100V · f/2.8 · 1/140 · iso 640 · 23 mm

Buying dates

X100V · f/2.8 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

Rice

X100V · f/2.8 · 1/2500 · iso 640 · 23 mm

Rice

X100V · f/2.8 · 1/3500 · iso 640 · 23 mm

Rain season

X100V · f/5.6 · 1/2700 · iso 640 · 23 mm

Rain season rice

X100V · f/3.6 · 1/4000 · iso 640 · 23 mm

Rain season rice

X100V · f/3.6 · 1/8000 · iso 640 · 23 mm

Rain season rice

X100V · f/3.2 · 1/7500 · iso 640 · 23 mm

Rain season rice

X100V · f/3.2 · 1/10500 · iso 640 · 23 mm

Flying to Bangkok

X100V · f/10.0 · 1/2900 · iso 640 · 23 mm

Rain season

X100V · f/7.1 · 1/680 · iso 320 · 23 mm

Rain season

X100V · f/7.1 · 1/900 · iso 320 · 23 mm

Rain season

X100V · f/7.1 · 1/850 · iso 320 · 23 mm

Mueang Loei

X100V · f/4.5 · 1/550 · iso 640 · 23 mm

Mueang Loei

X100V · f/4.5 · 1/400 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.2 · 1/105 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/350 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/3.2 · 1/170 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/3.2 · 1/150 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/3.6 · 1/640 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/250 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.8 · 1/950 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.2 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/4.5 · 1/180 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/3.6 · 1/1700 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/4.0 · 1/4400 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/10.0 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/4.0 · 1/5000 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/1900 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.8 · 1/1250 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/3.2 · 1/1500 · iso 640 · 23 mm

Portaits drawded by Somo

SM-A536E · f/1.8 · 1/25 · iso 500 · 5,23 mm

Portaits drawded by Somo

SM-A536E · f/1.8 · 1/35 · iso 500 · 5,23 mm

Boon ban

X100V · f/3.2 · 1/60 · iso 1250 · 23 mm

Boon ban

X100V · f/3.2 · 1/60 · iso 1000 · 23 mm

Boon ban

X100V · f/3.2 · 1/60 · iso 3200 · 23 mm

Boon ban

X100V · f/3.2 · 1/60 · iso 2000 · 23 mm

Selling fruits

X100V · f/3.6 · 1/900 · iso 640 · 23 mm

Selling fruits

X100V · f/2.8 · 1/640 · iso 640 · 23 mm

Tawan, Somow, Fang, Foam, Atie

X100V · f/5.6 · 1/75 · iso 160 · 23 mm

Grocery in Mueang Loei

X100V · f/8.0 · 1/60 · iso 800 · 23 mm

Tanwa

X100V · f/2.5 · 1/60 · iso 5000 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/400 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/2.5 · 1/350 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/4.0 · 1/4400 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/4.0 · 1/2400 · iso 640 · 23 mm

Bun bang fai

X100V · f/5.0 · 1/900 · iso 640 · 23 mm

Ran boon

X100V · f/3.6 · 1/600 · iso 640 · 23 mm

Lottery Loei river

X100V · f/3.6 · 1/750 · iso 640 · 23 mm

Lottery Loei river

X100V · f/3.6 · 1/900 · iso 640 · 23 mm

Songkran

X100V · f/5.6 · 1/420 · iso 640 · 23 mm

Songkran

X100V · f/5.6 · 1/320 · iso 640 · 23 mm

Songkran

X100V · f/2.8 · 1/2000 · iso 640 · 23 mm

Brother in law singing Pornsak

X100V · f/5.0 · 1/250 · iso 640 · 23 mm

Loei river

X100V · f/3.6 · 1/1100 · iso 640 · 23 mm

Loei river

X100V · f/3.6 · 1/600 · iso 640 · 23 mm

Loei river

X100V · f/4.0 · 1/680 · iso 640 · 23 mm

Loei river

X100V · f/3.6 · 1/900 · iso 640 · 23 mm

AQI stories

X100V · f/4.0 · 1/1900 · iso 640 · 23 mm

AQI stories

X100V · f/8.0 · 1/1800 · iso 640 · 23 mm

AQI stories

X100V · f/5.0 · 1/5000 · iso 640 · 23 mm

Sunday rides

X100V · f/5.6 · 1/550 · iso 160 · 23 mm

Sunday rides

X100V · f/16.0 · 1/150 · iso 160 · 23 mm

Walking street

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 1250 · 23 mm

Walking street

X100V · f/2.8 · 1/105 · iso 640 · 23 mm

Walking street

X100V · f/4.0 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

Walking street

X100V · f/2.0 · 1/900 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.8 · 1/1900 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.8 · 1/2000 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.5 · 1/200 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/4.0 · 1/3500 · iso 640 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.5 · 1/2500 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.5 · 1/2500 · iso 160 · 23 mm

Mekong

X100V · f/2.0 · 1/3500 · iso 160 · 23 mm

Market

X100V · f/8.0 · 1/280 · iso 160 · 23 mm

Isaan Christmas colors

X100V · f/6.4 · 1/750 · iso 160 · 23 mm

Isaan Christmas colors

X100V · f/6.4 · 1/750 · iso 160 · 23 mm

Isaan Christmas colors

X100V · f/6.4 · 1/750 · iso 160 · 23 mm

Isaan Christmas colors

X100V · f/4.0 · 1/3800 · iso 640 · 23 mm

Market

X100V · f/2.0 · 1/1500 · iso 160 · 23 mm

Market

X100V · f/2.0 · 1/1000 · iso 160 · 23 mm

Market

X100V · f/2.0 · 1/1000 · iso 160 · 23 mm

Market

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 2000 · 23 mm

Late silking

X100V · f/2.0 · 1/150 · iso 5000 · 23 mm

Road work in progress

X100V · f/16.0 · 1/750 · iso 640 · 23 mm

Mueang Loei

X100V · f/5.6 · 1/600 · iso 160 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/4.0 · 1/125 · iso 320 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.2 · 1/9000 · iso 640 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.0 · 1/2000 · iso 160 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/4.5 · 1/480 · iso 160 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.0 · 1/1600 · iso 160 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.0 · 1/400 · iso 160 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.0 · 1/420 · iso 320 · 23 mm

Mor Lam

X100V · f/2.8 · 1/750 · iso 320 · 23 mm

Ordination

X100V · f/2.0 · 1/1600 · iso 160 · 23 mm

Ordination

X100V · f/2.0 · 1/2200 · iso 160 · 23 mm

Ordination

X100V · f/2.0 · 1/1250 · iso 160 · 23 mm

Ordination

X100V · f/2.0 · 1/2000 · iso 160 · 23 mm

Chillin' in Saloon Bar

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 250 · 23 mm

Kut Pong

X100V · f/16.0 · 1/120 · iso 160 · 23 mm

Morning temple

X100V · f/2.0 · 1/850 · iso 320 · 23 mm

Morning temple

X100V · f/2.0 · 1/2700 · iso 320 · 23 mm

Mor lam tonight

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 1250 · 23 mm

Mor lam tonight

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 800 · 23 mm

Mor lam tonight

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 2000 · 23 mm

Rice paddies

X100V · f/2.0 · 1/3800 · iso 640 · 23 mm

Rice paddies

X100V · f/2.0 · 1/3200 · iso 640 · 23 mm

Rice paddies

X100V · f/3.2 · 1/2700 · iso 640 · 23 mm

Rice paddies

X100V · f/3.2 · 1/2700 · iso 640 · 23 mm

Graduation day

X100V · f/4.0 · 1/500 · iso 320 · 23 mm

Graduation day

X100V · f/4.0 · 1/500 · iso 320 · 23 mm

Fishing in Loei River

X100V · f/4.0 · 1/420 · iso 640 · 23 mm

Fishing in Loei River

X100V · f/2.8 · 1/680 · iso 640 · 23 mm

Fishing in Loei River

X100V · f/5.6 · 1/280 · iso 640 · 23 mm

Fishing in Loei River

X100V · f/4.0 · 1/400 · iso 640 · 23 mm

Morning @ temple

X100V · f/2.5 · 1/40 · iso 1000 · 23 mm

Morning @ temple

X100V · f/2.8 · 1/40 · iso 1250 · 23 mm

Morning @ temple

X100V · f/2.5 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/11.0 · 1/210 · iso 320 · 23 mm

Rain season

X100V · f/8.0 · 1/100 · iso 250 · 23 mm

Atie, Pijay's uncle

X100V · f/2.0 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

Mueang Loei

X100V · f/2.2 · 1/125 · iso 6400 · 23 mm

Mueang Loei

X100V · f/5.6 · 1/600 · iso 320 · 23 mm

Pla, Pla's sister

X100V · f/2.0 · 1/280 · iso 640 · 23 mm

Local school

X100V · f/3.6 · 1/150 · iso 320 · 23 mm

Local school

X100V · f/3.2 · 1/60 · iso 320 · 23 mm

Friday

X100V · f/8.0 · 1/750 · iso 160 · 23 mm

Friday

X100V · f/8.0 · 1/750 · iso 160 · 23 mm

Noodle shop

X100V · f/2.0 · 1/340 · iso 160 · 23 mm

Noodle shop

X100V · f/2.0 · 1/400 · iso 640 · 23 mm

Noodle shop

X100V · f/2.0 · 1/240 · iso 640 · 23 mm

Rolling a cigarette

X100V · f/4.0 · 1/640 · iso 320 · 23 mm

Easy riding

X100V · f/16.0 · 1/200 · iso 320 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/30 · iso 6400 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 6400 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 2500 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 2000 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 12800 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 3200 · 23 mm

Fridays

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 5000 · 23 mm

LOE - DMK

X100V · f/2.0 · 1/550 · iso 640 · 23 mm

LOE - DMK

X100V · f/2.0 · 1/550 · iso 640 · 23 mm

LOE - DMK

X100V · f/16.0 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

LOE - DMK

X100V · f/16.0 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

From above

X100V · f/10.0 · 1/280 · iso 640 · 23 mm

From above

X100V · f/10.0 · 1/600 · iso 640 · 23 mm

From above

X100V · f/10.0 · 1/900 · iso 640 · 23 mm

38° at the market

X100V · f/11.0 · 1/180 · iso 640 · 23 mm

Khao phat khai on the way

X100V · f/4.0 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

Wat Moo 10

X100V · f/4.0 · 1/1700 · iso 160 · 23 mm

Wat Moo 10

X100V · f/4.0 · 1/450 · iso 640 · 23 mm

Roads and trucks

X100V · f/8.0 · 1/3500 · iso 1000 · 23 mm

Filling up

X100V · f/6.4 · 1/1900 · iso 640 · 23 mm

Isaan village

X100V · f/5.6 · 1/850 · iso 160 · 23 mm

Amon

X100V · f/2.0 · 1/160 · iso 640 · 23 mm

Pen, mo's wife

X100V · f/2.0 · 1/680 · iso 160 · 23 mm

Phrong, Phrik's sister

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 160 · 23 mm

Lizards hunter

X100V · f/2.0 · 1/420 · iso 160 · 23 mm

Songkran holiday has started

X100V · f/5.6 · 1/420 · iso 160 · 23 mm

A gate to Isaan on road 2216

X100V · f/16.0 · 1/140 · iso 160 · 23 mm

A gate to Isaan on road 2216

X100V · f/16.0 · 1/105 · iso 160 · 23 mm

A gate to Isaan on road 2216

X100V · f/8.0 · 1/340 · iso 160 · 23 mm

Burning

X100V · f/2.5 · 1/100 · iso 12800 · 23 mm

Saturdays

X100V · f/11.0 · 1/220 · iso 160 · 23 mm

Saturdays

X100V · f/5.6 · 1/480 · iso 160 · 23 mm

Sugar sugar

X100V · f/9.0 · 1/240 · iso 160 · 23 mm

Sugar sugar

X100V · f/2.0 · 1/400 · iso 160 · 23 mm

Sugar sugar

X100V · f/8.0 · 1/350 · iso 160 · 23 mm

Sugar sugar

X100V · f/5.6 · 1/680 · iso 160 · 23 mm

Roads, villages and sugar cane

X100V · f/11.0 · 1/450 · iso 320 · 23 mm

Roads, villages and sugar cane

X100V · f/11.0 · 1/680 · iso 320 · 23 mm

Nong Tang

X100V · f/2.0 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

21 on fire

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 6400 · 23 mm

Silk work

X100V · f/2.0 · 1/1100 · iso 640 · 23 mm

Molding Dharmachakra

X100V · f/2.2 · 1/1900 · iso 160 · 23 mm

Molding Dharmachakra

X100V · f/2.2 · 1/680 · iso 160 · 23 mm

Rice

X100V · f/2.0 · 1/12000 · iso 640 · 23 mm

Raining

X100V · f/7.1 · 1/300 · iso 160 · 23 mm

Get it blue

X100V · f/14.0 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Road selfie

X100V · f/5.6 · 1/1250 · iso 640 · 23 mm

Rain season

X100V · f/3.6 · 1/220 · iso 640 · 23 mm

Rain season

X100V · f/2.0 · 1/5000 · iso 640 · 23 mm

Sii sip ao bo

X100V · f/2.0 · 1/125 · iso 6400 · 23 mm

Eating

X100V · f/2.0 · 1/140 · iso 6400 · 23 mm

Fishing in rice paddies

X100V · f/2.0 · 1/9000 · iso 640 · 23 mm

Vaccination campaign

X100V · f/2.0 · 1/80 · iso 320 · 23 mm

Funeral wake

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 1600 · 23 mm

Funerals

X100V · f/5.0 · 1/1000 · iso 640 · 23 mm

Funerals

X100V · f/6.4 · 1/210 · iso 640 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/1250 · iso 640 · 23 mm

Funeral wake

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 2500 · 23 mm

Funeral wake

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 3200 · 23 mm

Funeral wake

X100V · f/2.0 · 1/30 · iso 6400 · 23 mm

Funeral wake

X100V · f/4.0 · 1/15 · iso 6400 · 23 mm

Lgbtq village team decorating the creamatorium

X100V · f/5.6 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

French fries

X100V · f/2.0 · 1/40 · iso 3200 · 23 mm

Village road rage

X100V · f/6.4 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Lottery tickets sellers

X100V · f/8.0 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Market

X100V · f/8.0 · 1/340 · iso 640 · 23 mm

Market Cola

X100V · f/8.0 · 1/300 · iso 640 · 23 mm

Mother's Day

X100V · f/2.0 · 1/50 · iso 6400 · 23 mm

Metallica

X100V · f/5.6 · 1/1700 · iso 640 · 23 mm

Waiting the wife comes back from market

X100V · f/5.6 · 1/120 · iso 640 · 23 mm

Market

X100V · f/11.0 · 1/180 · iso 160 · 23 mm

Sewing machine

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 5000 · 23 mm

Sewing machine

X100V · f/2.0 · 1/50 · iso 6400 · 23 mm

Market

X100V · f/5.6 · 1/750 · iso 640 · 23 mm

Village boy

X100V · f/2.0 · 1/1700 · iso 640 · 23 mm

The forest

X100V · f/8.0 · 1/170 · iso 640 · 23 mm

Driving around

X100V · f/8.0 · 1/1100 · iso 640 · 23 mm

Blue wave

X100V · f/2.0 · 1/640 · iso 160 · 23 mm

Bicycle boys

X100V · f/2.0 · 1/5000 · iso 640 · 23 mm

Skateboarding

X100V · f/4.0 · 1/60 · iso 2000 · 23 mm

Transplanting rice

X100V · f/2.0 · 1/11000 · iso 640 · 23 mm

Transplanting rice

X100V · f/2.0 · 1/8500 · iso 640 · 23 mm

Transplanting rice

X100V · f/5.6 · 1/1600 · iso 640 · 23 mm

Time to roll one

X100V · f/2.0 · 1/420 · iso 640 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.2 · 1/125 · iso 160 · 23 mm

Funerals

X100V · f/3.6 · 1/1250 · iso 160 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 4000 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 2500 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 4000 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 3200 · 23 mm

Funerals

X100V · f/2.0 · 1/60 · iso 2500 · 23 mm

Speaking about vaccine

X100V · f/2.0 · 1/480 · iso 320 · 23 mm

Electric wires, optical fiber and rice

X100V · f/5.6 · 1/125 · iso 320 · 23 mm

Isaan village

X100V · f/2.0 · 1/420 · iso 320 · 23 mm

Sunday blue sky

X100V · f/13.0 · 1/110 · iso 160 · 23 mm

Sunday blue sky

X100V · f/2.0 · 1/2900 · iso 160 · 23 mm

Sunday blue sky

X100V · f/11.0 · 1/80 · iso 160 · 23 mm

Sunday blue sky

X100V · f/11.0 · 1/120 · iso 160 · 23 mm

Storm on it's way

X100V · f/11.0 · 1/500 · iso 640 · 23 mm

Backyard pond in rain season

X100V · f/2.0 · 1/340 · iso 160 · 23 mm

Rice paddies in rain season

X100V · f/2.0 · 1/850 · iso 160 · 23 mm

Corn fields in rain season

X100V · f/5.6 · 1/100 · iso 160 · 23 mm

Rural road in rain season

X100V · f/5.6 · 1/200 · iso 160 · 23 mm

Motosai

SM-A505F · f/1.7 · 1/100 · iso 40 · 3,93 mm

Kids on a pick-up truck

X100V · f/8.0 · 1/640 · iso 640 · 23 mm

Rain season and water buffalos

X100V · f/8.0 · 1/680 · iso 640 · 23 mm

Afternoon walk focusing leaves

X100V · f/2.0 · 1/600 · iso 160 · 23 mm

Afternoon walk focusing pond

X100V · f/2.0 · 1/600 · iso 160 · 23 mm
Stories

Gambling

Ils se promènent en Camry, couleur bronze-pisse. Tatouages ou vieil herpès sur la gueule. Ils tournent dans les bleds, font les mariages, les funérailles et prêtent l'argent qui manque aux gamblers.
Read more
Stories

The Agency

Bip fait mon smartphone. L'application gouvernementale 'Rotmee Sabaï' notifie la délivrance d'une autorisation de déplacement en bus au départ de Na Wang Police Station Nong Bua Lamphu 10:15 - arrivée à UdonThani Eastern Bus Terminal 12:00.
Read more

1979

X100V · f/2.0 · 1/5400 · iso 320 · 23 mm

Farming the nature

X100V · f/8.0 · 1/105 · iso 320 · 23 mm

Coq fighter

X100V · f/2.8 · 1/600 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/4.0 · 1/500 · iso 320 · 23 mm

Dry season ending

X100V · f/2.0 · 1/1700 · iso 640 · 23 mm

Dry season ending

X100V · f/4.0 · 1/320 · iso 640 · 23 mm

Dry season ending

X100V · f/4.0 · 1/550 · iso 640 · 23 mm

Isaan crossroads

X100V · f/8.0 · 1/1700 · iso 640 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/4700 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/1700 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/8.0 · 1/150 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/2.0 · 1/1400 · iso 320 · 23 mm

Saturday market

X100V · f/7.1 · 1/110 · iso 320 · 23 mm

Dry season 40° Sunday crossroads

X100V · f/7.1 · 1/2700 · iso 640 · 23 mm

Songran, thai new year celebration

X100V · f/2.0 · 1/110 · iso 640 · 23 mm

Songran, thai new year celebration

X100V · f/2.0 · 1/1250 · iso 640 · 23 mm

At the temple

X100V · f/2.0 · 1/3800 · iso 640 · 23 mm

At the temple

X100V · f/2.0 · 1/2500 · iso 640 · 23 mm

At the temple

X100V · f/6.4 · 1/400 · iso 640 · 23 mm

At the temple

X100V · f/6.4 · 1/2200 · iso 640 · 23 mm

Rainy day

X100V · f/2.0 · 1/1600 · iso 640 · 23 mm

Marcel, l'homme aux vies

X100V · f/2.0 · 1/1900 · iso 640 · 23 mm

Late afternoon volleyball

X100V · f/2.0 · 1/2400 · iso 320 · 23 mm

Thian, pig farmer

X100V · f/2.0 · 1/550 · iso 320 · 23 mm

Obole quotidienne

X100V · f/2.0 · 1/950 · iso 640 · 23 mm

Obole quotidienne

X100V · f/2.0 · 1/1000 · iso 640 · 23 mm

Marché du lundi

X100V · f/2.0 · 1/1900 · iso 3200 · 23 mm

Marché du lundi

Winter in Isaan

X100V · f/16.0 · 1/150 · iso 320 · 23 mm

Winter sunset in Isaan

X100V · f/2.0 · 1/6400 · iso 320 · 23 mm

Winter sunset in Isaan

X100V · f/16.0 · 1/60 · iso 400 · 23 mm

Winter sunset in Isaan

X100V · f/2.0 · 1/1700 · iso 320 · 23 mm

Far East

X100V · f/2.0 · 1/170 · iso 160 · 23 mm

Cold season in Isaan

X100V · f/2.2 · 1/6000 · iso 160 · 23 mm

Silk

X100V · f/2.0 · 1/480 · iso 160 · 23 mm

Thai winter

X100V · f/16.0 · 1/125 · iso 160 · 23 mm

Milkshake

X100V · f/2.0 · 1/25 · iso 200 · 23 mm

A la recherche du temple perdu (1/6)

NIKON D90 · f/9.0 · 1/125 · iso 200 · 40 mm

A la recherche du temple perdu (2/6)

NIKON D90 · f/9.0 · 1/125 · iso 200 · 18 mm

A la recherche du temple perdu (3/6)

NIKON D90 · f/8.0 · 1/60 · iso 200 · 80 mm

A la recherche du temple perdu (4/6)

NIKON D90 · f/5.3 · 1/30 · iso 800 · 70 mm

A la recherche du temple perdu (5/6)

NIKON D90 · f/5.0 · 0,3 · iso 800 · 18 mm

A la recherche du temple perdu (6/6)

NIKON D90 · f/5.0 · 1/125 · iso 200 · 58 mm

Filature de la soie

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 40 · 4,6 mm

Décembre, saison des récoltes de la canne à sucre

SM-A515F · f/2.0 · 1/1100 · iso 40 · 4,6 mm

Remplissage des bombonnes d'eau potable au temple

SM-A515F · f/2.0 · 1/320 · iso 32 · 4,6 mm

Saison froide

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 1600 · 4,6 mm

Concert de Mor Lam

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 1000 · 4,6 mm

Concert de Mor Lam

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 1000 · 4,6 mm

Au temple

NIKON D90 · f/10.0 · 1/250 · iso 200 · 18 mm

Ordination

NIKON D90 · f/10.0 · 1/100 · iso 200 · 38 mm

Funérailles d'un moine

NIKON D90 · f/8.0 · 1/60 · iso 200 · 48 mm

Au temple

NIKON D90 · f/3.5 · 1/320 · iso 200 · 18 mm

Au temple

NIKON D90 · f/10.0 · 1/250 · iso 200 · 26 mm

Au temple

NIKON D90 · f/10.0 · 1/200 · iso 200 · 75 mm

Au temple

NIKON D90 · f/10.0 · 1/200 · iso 200 · 18 mm

Au temple

NIKON D90 · f/4.8 · 1/60 · iso 400 · 48 mm

Au temple

NIKON D90 · f/5.6 · 1/40 · iso 400 · 105 mm

Moissons

NIKON D90 · f/8.0 · 1/80 · iso 200 · 18 mm

Moissons

NIKON D90 · f/9.0 · 1/125 · iso 200 · 105 mm

Moissons

NIKON D90 · f/10.0 · 1/200 · iso 200 · 18 mm

Rizières

NIKON D90 · f/10.0 · 1/200 · iso 200 · 105 mm

Rizières

NIKON D90 · f/10.0 · 1/200 · iso 200 · 105 mm

Travail bénévol au temple

NIKON D90 · f/4.5 · 1/80 · iso 200 · 18 mm

Evening

NIKON D90 · f/3.5 · 1/20 · iso 640 · 18 mm

Isaan nightlife

NIKON D90 · f/3.8 · 0,6 · iso 500 · 21 mm

Isaan nightlife

NIKON D90 · f/3.5 · 1 · iso 500 · 18 mm

Le marché du samedi

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 160 · 4,6 mm

Le Temple des Trois collines

NIKON D90 · f/4.5 · 1/80 · iso 200 · 38 mm

Tam bon

NIKON D90 · f/8.0 · 1/100 · iso 200 · 105 mm

Ordination

NIKON D90 · f/9.0 · 1/80 · iso 200 · 34 mm

Mor lam

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 1000 · 4,6 mm

Mor lam

SM-A515F · f/2.0 · 1/35 · iso 400 · 4,6 mm

Tam bon

SM-A515F · f/2.0 · 1/280 · iso 40 · 4,6 mm

Mueang Loei

SM-A515F · f/2.0 · 1/1250 · iso 40 · 4,6 mm

Mueang Loei

SM-A515F · f/2.0 · 1/1250 · iso 40 · 4,6 mm

Mueang Loei

SM-A515F · f/2.0 · 1/550 · iso 40 · 4,6 mm

Mueang Loei

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 80 · 4,6 mm

Sortie des écoles

SM-A515F · f/2.0 · 1/500 · iso 40 · 4,6 mm

Sortie des écoles

SM-A515F · f/2.0 · 1/400 · iso 40 · 4,6 mm

Computer shop

NIKON D90 · f/8.0 · 1/40 · iso 200 · 18 mm

Tropical storm

SM-A515F · f/2.0 · 1/500 · iso 40 · 4,6 mm

Séchage du riz

NIKON D90 · f/8.0 · 1/320 · iso 200 · 18 mm

Hiver thaïlandais

Tam bon

NIKON D90 · f/4.5 · 1/125 · iso 200 · 18 mm

Tam bon

NIKON D90 · f/4.5 · 1/200 · iso 200 · 18 mm

Marché du samedi

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 125 · 4,6 mm

Marché du samedi

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 40 · 4,6 mm

Funérailles

SM-A515F · f/2.0 · 1/35 · iso 1250 · 4,6 mm

Funérailles

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 800 · 4,6 mm

Sur la route

NIKON D90 · f/11.0 · 1/400 · iso 200 · 18 mm

Automne thaï

NIKON D90 · f/10.0 · 1/320 · iso 200 · 18 mm

Funérailles

SM-A515F · f/2.0 · 1/20 · iso 1000 · 4,6 mm

Night noodles

SM-A515F · f/2.0 · 1/35 · iso 500 · 4,6 mm

Sunday ice-cream

SM-A515F · f/2.0 · 1/900 · iso 40 · 4,6 mm

A travers la fenêtre

SM-A515F · f/2.0 · 1/110 · iso 40 · 4,6 mm

Tissage de la soie

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 64 · 4,6 mm

Saison de pluies au temple

La couturière du village

SM-A515F · f/2.0 · 1/50 · iso 50 · 4,6 mm

Tempête sur les rizières

Chiang Khan by night

Baignade en Isaan

SM-A505F · f/1.7 · 1/1441 · iso 40 · 3,93 mm

Chiang Khan streets

Chiang Khan, berges du Mékong

Chiang Khan, vintage shop

Chiang Khan thanon khon dern

Mékong beach

SM-A505F · f/2.2 · 1/830 · iso 40 · 1,42 mm

Baignade dans le Mékong

SM-A505F · f/2.2 · 1/592 · iso 40 · 1,42 mm

Isaan playa

SM-A505F · f/2.2 · 1/218 · iso 40 · 1,42 mm

Wat Si Khun Muang

SM-A505F · f/2.2 · 1/1664 · iso 40 · 1,42 mm

Wat Si Khun Muang, portique

SM-A505F · f/2.2 · 1/103 · iso 40 · 1,42 mm

Wat Si Khun Muang, intérieur

SM-A505F · f/2.2 · 1/25 · iso 500 · 1,42 mm

Morning market

SM-A505F · f/1.7 · 1/1244 · iso 40 · 3,93 mm

Loei river

SM-A505F · f/2.2 · 1/2732 · iso 40 · 1,42 mm

Gong

SM-A505F · f/2.2 · 1/569 · iso 40 · 1,42 mm

Bamboo forest

SM-A505F · f/2.2 · 1/469 · iso 40 · 1,42 mm

Hiver thaïlandais

Paï thieo

XQ1 · f/1.8 · 1/950 · iso 100 · 6,4 mm

Un nouveau toit

SM-C710F · f/1.7 · 1/1862 · iso 32 · 3,71 mm

Village grocery

Au marché

Isaan life

Tam boon en Isaan

Quand on gagne à la loterie...

SM-C710F · f/1.7 · 1/1351 · iso 32 · 3,71 mm

Vers à soie

SM-C710F · f/1.7 · · iso · 3,71 mm

La Muay Thai du dimanche

SM-J200GU · f/2.2 · 1/33 · iso 50 · 3,3 mm

Songkran en Isaan

SM-J200GU · f/2.2 · 1/100 · iso 50 · 3,3 mm
Ban Atie